Tietosuojaseloste, Euroloan kuluttaja-asiakkaatMash Finance Oyj | Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki | Y-tunnus 2159120-9 | asiakaspalvelu@euroloan.fi, 010 217 1011


Me olemme sitoutuneet varmistamaan sinun yksityisyytesi ja käsittelemään henkilötietojasi huolellisesti ja lainmukaisesti. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa siten kuin Euroloaniin soveltuvassa Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksessa (2016/679) on tarkemmin määritelty.


Tämän tietosuojaselosteen avulla kerromme, miten ja miksi käsittelemme tietojasi, miten ja missä ne kerätään, kenelle tietojasi jaetaan sekä miten voit hallita ja saada pääsyn tietoihisi.


Kysymyksiin vastaa myös asiakaspalvelumme tai tietosuojavastaavamme, yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.


Miten ja miksi käsittelemme tietojasi


Euroloan kerää ja säilyttää henkilötietoja yksilöistä, jotta voimme tarjota, valmistella ja ylläpitää palveluita asiakkaillemme asiakassuhteen perusteella palvelusopimuksen, oikeudellisten etujen ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi.


Euroloan kerää ja säilyttää tietoa myös markkinointia varten yksilöistä, jotka eivät ole asiakkaitamme.


Euroloan vastaanottaa tietoja yksilöistä jotka hakevat lainaa lainanvälittäjien kautta.


Tietoa kerätään yksilöiltä itseltään suoraan, yksityisistä ja julkisista rekistereistä sekä yksilön aktiviteeteista palveluissamme.


Käytämme tiedon keräämiseen myös evästeitä. Lue lisää evästeistä alta.


Tämän lisäksi yksilöistä saadaan seuraavia tietoja seuraavista ulkopuolisista lähteistä:


 • Väestörekisterikeskus: kotiosoite ja muut perustiedot
 • Suomen asiakastieto: tietoja luottopäätöstä varten, luottotiedot
 • Signicat Connect -palvelu, jota käyttävät suomalaiset pankit (Handelsbanken, Nordea, OP Bank Group, Danske Bank, Aktia, Savings Bank, POP Bank, Bank of Åland, S-Bank, OmaSP): tunnistaminen
 • Big Data Scoring, digitaalinen jalanjälkesi: kun käytät palveluita verkossa hyväksyt palveluntajoajien tavan kerätä sinusta tietoa ja jakaa sitä eteenpäin. Big Data Scoring kerää tätä tietoa käyttöömme, jotta voimme räätälöidä palvelua ja sisältöä sinun tarpeittesi mukaan.
 • Lainanvälittäjät

Käytämme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:


 • sopimusvelvollisuuksien täyttämiseen
 • henkilöllisyytesi todentamiseen
 • sisäiseen ja lainsäädännön edellyttämään valvontaan (petos, rahanpesu yms. rikollisen toiminnan valvonta) ja tarvittaessa viranomaisilmoitusten tekemiseen
 • palveluiden käytön seurantaan
 • riskienhallintaan ja statistiikkaan
 • markkinointi- ja asiakasanalyysiin sekä liiketoiminta- ja menetelmäkehitykseen
 • sinua kiinnostaviksi arvelemiemme tuotteiden suoramarkkinointiin, mikäli et ole kieltäytynyt suoramarkkinoinnista
 • sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli olet antanut siihen suostumuksen
 • mainonnan kohdentamiseen ja profilointiin, mikäli et ole kieltäytynyt profiloinnista
 • soveltuvien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten täytäntöönpanoa varten, esim. raportointi ja kirjanpitovelvollisuuksiemme täyttämiseksi
 • muutoin oikeudellisten etujemme sallimassa laajuudessa.

Saatamme myös nauhoittaa puheluita opetustarkoituksia tai myöhempää tarkastusta varten.


Mikäli lopetat sopimuksesi kanssamme, meidän on säilytettävä osa tiedoistasi lain salliman ajanjakson ajan johtuen esimerkiksi kirjanpitolainsäädännöstä. Tyypillisesti tietoja säilytetään viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.


Mitä tietoja me keräämme sinusta


Tarjottavien palvelujen pohjalta keräämme yksilöistä erilaisia henkilötietoja. Alla on kuvattu kategoriat kerättävistä tiedoista.


Keräämme suoraan asiakkaalta seuraavat tiedot:


 • Perushenkilötieto, kuten nimi, yhteystieto, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero. Emme kerää erityistietoa, kuten rotuun, etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai henkilökohtaiseen filosofiaan liittyviä tietoja.
 • Henkilökohtaiset preferenssit, kuten suoramarkkinointikielto, markkinointipreferenssit, kielivalinta, henkilökohtaiset asetukset verkkopalvelussa, evästeiden hyväksyntä.
 • Euroloanin kanssa tekemäsi sopimukset tallennetaan järjestelmiimme.
 • Palveluiden käytön yhteydessä kerättävät tiedot.
 • Luokitustiedot, joita tarvitaan palveluiden tuottamiseen, kuten luottotiedot, tallennetaan Euroloanin järjestelmään.
 • Tapahtumat, kuten maksutapahtumat tallennetaan järjestelmäämme.
 • Kommunikointiin liittyvä tieto, esim. sähköpostit ja asiakaspalvelun muistiinpanot säilytetään.

On huomioitava, että tietosisällön voidaan tulkita olevan arkaluontoista. Tallennamme kuitenkin vain sellaista tietoa, joka on tarpeellista ja relevanttia kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyen.


Kolmansilta tahoilta saatavat tiedot:


 • Luottotiedot

 


Sinulla on oikeus milloin tahansa kysyä meiltä mitä tietoja sinusta säilytetään. Katso alla ”Miten voit hallita ja tarkastella henkilötietojasi".


Huomioithan myös, että keräämämme tiedot ovat tarpeellisia palveluiden tuottamiseen, ja mikäli näitä tietoja ei toimiteta, sopimusta tai sopimuksen ehtoja ei voida täyttää.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto


Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.


Elektronisesti käsiteltävät tiedot


Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.


Automaattinen päätöksenteko


Käytämme Euroloanilla automaattista päätöksentekoa tarjoamissamme palveluissa. Sopimuksemme kanssasi vaatii automaattista päätöksentekoa, joka puolestaan vaatii sinulta itseltäsi sekä ulkopuolisilta tahoilta kerättyjen sinua koskevien tietojen käyttöä.


Sopimuksen ehdoissa on kuvattu automaattinen päätöksenteko, erityisesti sen taustalla oleva logiikka, käytettävät henkilötietotyypit ja vaikutukset sinuun sekä tallennettu hyväksyntäsi tälle. Yksilöllä on oikeus kieltää automaattinen päätöksenteko. Mikäli haluat kieltää automaattisen päätöksenteon, ole yhteydessä asiakaspalveluun lisäohjeita varten.


Miten automaattinen päätöksenteko tapahtuu


Tietosi lähetetään Suomen Asiakastietoon käyttäen tunnistustietoa, jonka olet itse antanut. Suomen Asiakastieto toimittaa tunnistetiedon perusteella Euroloanille tiedon veloistasi sekä luottotietosi.


Antamaasi tietoon ja saamaamme tietoon perustuen luottopäätös (kyllä/ei) tehdään järjestelmässämme automaattisesti, ja lisäksi asetetaan luottoraja. Jatkuvaa luottorajan ja ehtojen tarkistusta tehdään myös järjestelmässä, ja se voi myös johtaa parempiin ehtoihin ja luottorajan nostamiseen.


Kenen kanssa voimme jakaa tietojasi


Jotta voimme suorittaa tarvittavat toimenpiteet sopimukseen liittyen, saatamme joutua jakamaan tietojasi Euroloanin ulkopuolelle.


Esimerkkejä tästä ovat yhteistyö tietoliikenneoperaattoreiden, toimittajien, alihankkijoidemme ja maksupalvelutoimittajien kanssa, tai luottopäätöksen tekemisen yhteydessä.


Tahoja joille saatamme tietojasi jakaa ovat:


 • viranomaiset ja valvontaviranomiset
 • toimittajat ja alihankkijat, jotka käsittelevät tietojasi puolestamme, esimerkiksi korttiyhtiöt
 • perintäyhtiöt
 • Euroloanin konserniyhtiöt, jotka voivat toimia alihankkijoina
 • Lainanvälittäjälle toimitetaan tietoa, lainahakemuksen hyväksynnästä tai hylkäämisestä sekä lainan nostosta.

Tietojesi siirto EU:n ulkopuolelle


Tietojasi siirretään EU:n ulkopuolelle Euroloanin sähköpostitiedottamistyökalun toimittajalle. Tietosuojan taso on turvattu sopimuksella toimittajan kanssa.


Sähköpostityökalun avulla lähetämme sinulle sähköpostia liittyen esim. laskutukseen. EU:n ulkopuolelle lähetetään ainoastaan sähköpostiosoitteesi. Sähköpostien sisältö sekä mahdolliset suoramarkkinointipäätökset tehdään aina Euroloanin järjestelmissä ja EU:n alueella.


Miten voit hallita ja tarkastella henkilötietojasi

Sinulla on oikeus tarkastaa ja hallita omia henkilötietojasi, siten kuin tietosuojalainsäädännössä edellytetään ja siinä asetetuin ehdoin ja rajoituksin. Alla on kuvattu rekisteröityjen oikeudet ja niihin liittyvät käytännöt.


Suoramarkkinoinnin vastaanottaminen


Mikäli et halua vastaanottaa suoramarkkinointia Euroloanilta, voit milloin tahansa kertoa meille tästä kirjautumalla my.euroloaniin tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Voit myös milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin klikkaamalla linkkiä kunkin uutiskirjeemme alaosassa.


Tekstiviestit ja sähköpostit


Huomioithan, että saatamme lähettää sinulle asiakkuuteesi liittyviä sähköposteja ja SMS-viestejä, jotka eivät ole suoramarkkinointia.


Kopio tiedoistasi


Voit milloin tahansa pyytää meitä toimittamaan kopion tiedoista, jotka meillä sinusta on lukuun ottamatta tietoja, joita emme voi esimerkiksi pakottavan lainsäädännön kuten rahanpesusääntelyn tai kolmansien oikeuksien vuoksi paljastaa.


Voit pyytää kopion meille toimittamistasi henkilötiedoista myös yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa, jolloin sinulla on oikeus myös siirtää tiedot toiselle palveluntuottajalle.


Tietojen poistaminen


Voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tiedot, jotka meille sinusta on, pois lukien tiedot, joita emme voi poistaa pakottavasta lainsäädännöstä, kuten kirjanpitoon tai verotukseen johtuvista syistä.


Käsittelyn vastustaminen


Voit vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli tälle ei ole laillista tai sopimuksellista perustetta. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä lain niin salliessa muun muassa suoramarkkinointitarkoituksiin, profilointiin tai markkinatutkimusten suorittamiseen. Kun henkilötietojasi käsitellään antamaasi suostumukseen perustuen, sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamasi suostumus.


Tietojen korjaaminen


Voit pyytää Euroloania täydentämään, korjaamaan tai poistamaan puutteelliset, virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot.


Käsittelyn rajoitus


Mikäli keräämämme henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä tai mikäli et halua, että henkilötietojasi poistetaan siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyn on katsottu olevan laitonta taikka mikäli henkilötietosi eivät enää ole tarpeen, voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Edellä sanottu koskee myös tilanteita, joissa olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä eikä vielä ole määritetty, onko käsittelylle olemassa oikeutettuja perusteita.


Näitä pyyntöjä voit tehdä olemalla yhteydessä Euroloanin asiakaspalveluun asiakaspalvelu@Euroloan.fi tai puhelimitse 010 217 1011. Pyynnöt ovat ilmaisia. Euroloan varaa kuitenkin oikeuden laskuttaa pyyntöjen toteuttamisesta kohtuullisen korvauksen, jos ne ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia.


Huomioithan, että pyyntösi saada pääsy ja kopio, poistaa, vastustaa, korjata tai rajoittaa henkilötietojasi arvioidaan yksitellen, ja arvioinnin pohjalta päätetään, voidaanko toimenpide toteuttaa soveltuvien lakien ja niiden asettamien rajoitusten puitteissa. Lisäksi käsittelyn vastustaminen, tietojen poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen voi johtaa siihen, että sopimuksen ehtoja ei voida toteuttaa ja pyyntö evätään tai sopimus irtisanotaan.


Sinulla on myös oikeus laatia valitus Tietosuojaviranomaiselle, jonka yhteystiedot ovat alla.


Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi


Yhteystiedot


Mash Finance Oyj
Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki


Tietosuojaan liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavastaavamme Yasmina Aiachi, DPO@mash.com 010 217 1011

 

 

Evästeet


Mikä on eväste?


Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttämällesi laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Kehitämme evästeiden avulla palveluidemme käytettävyyttä ja toimivuutta sekä parannamme käyttökokemusta verkkosivuillamme.


Evästeiden tarkoitus ja yksityisyyden suoja


Käytämme ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä, jotka voivat samanaikaisesti olla istuntokohtaisia tai pysyviä evästeitä. Käytämme evästeitä palveluiden käytettävyyden ja toimivuuden parantamiseksi, käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi ja multimediasisällön esittämiseksi. Toisin sanoen evästeet auttavat meitä palvelemaan sinua paremmin. Evästeet eivät kerää tietoa esimerkiksi siitä, kuka olet ja missä asut. Ne eivät myöskään levitä viruksia tai muita haittaohjelmia.


Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat käyttämällesi laitteelle vain siksi aikaa, kun vierailet verkkosivustollamme. Ne tallentuvat, kun avaat verkkoselaimen, ja säilyvät niin kauan kuin selain on auki. Kun suljet selaimen, ne poistetaan automaattisesti. Pysyvät evästeet voivat säilyä päätelaitteellasi istunnon jälkeen. Käytämme pysyviä evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi seuraavilla vierailuillasi sivustollamme.


Kolmannen osapuolen evästeet


Kolmannen osapuolen evästeet ovat kolmannen osapuolen luomia evästeitä. Käytämme Google Analyticsin evästeitä analysointitarkoitukseen. Ne parantavat verkkosivustomme suorituskykyä ja auttavat meitä ymmärtämään, miten sivustoamme käytetään. Siten voimme parantaa sivustomme käyttökokemusta, tarjota sinulle mielekästä sisältöä ja räätälöidä sopivia palveluita sinun tarpeisiisi.


Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Google voi myös mukauttaa sinulle näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistoriasi perusteella ja siten tarjota sinulle merkityksellistä mainossisältöä. Evästeitä hyödynnetään myös mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla.


Google voi välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon. Lisätietoja, miten Google käyttää evästeitä.


Osalla verkkosivuistamme on toiminto, jossa voit jakaa sivun sisältöä Facebookiin, Twitteriin ja LinkedIniin. Silloin Facebook, Twitter ja LinkedIn saavat teknistä tietoa selainohjelmastasi, IP-osoitteestasi ja käyttämistäsi sivuista. Edellä mainittujen palvelujen käytössä sovelletaan niiden evästekäytäntöjä. Lisätietoja saat alla olevista linkeistä:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Evästeiden poistaminen ja käytön estäminen


Voit muuttaa selaimesi asetuksia salliaksesi, estääksesi tai poistaaksesi evästeiden tallentamisen tai kumotaksesi antamasi suostumuksen. Muista poistaa evästeet kaikista käyttämistäsi selaimista. Selaimestasi riippuen klikkaa alla olevia linkkejä ja seuraa linkin takaa löytyviä ohjeita:
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari


Jos et halua Google Analyticsin tarkastelevan tai käyttää tietoja, voit asentaa estämisohjelmiston (opt-out) selaimeesi tämän linkin kautta.


Huomaathan, että evästeiden tai niiden tallentamisen poistaminen tai estäminen voi vaikuttaa tiettyihin verkkosivustomme toiminnallisuuksiin. Se voi aiheuttaa sinulle puutteellisen selainkokemuksen tai verkkosivuston vierailun estymisen.


Tämä evästeohjeistus voi muuttua evästeitä koskevan uuden lakisäännöksen tai ohjeistuksesta aiheutuvan olennaisen muutoksen vuoksi. Muutoksista tiedotetaan verkkosivustollamme.


Evästeohjeistukset


Euroloan ei vastaa yllämainituissa linkeissä olevista evästeohjeistuksien sisällön, sopivuuden ja luotettavuuden lainmukaisuudesta.

Evästeiden poistaminen ja käytön estäminen

Huomioithan, että evästeiden tai niiden tallentamisen estäminen saattaa vaikuttaa tiettyihin verkkosivustomme toiminnallisuuksiin. Verkkosivustollamme vierailusi voi olla puutteellinen tai jopa pahimmassa tapauksessa estyä ilman evästeitä.

Selaimen asetuksia muuttamalla voit sallia, estää tai poistaa evästeiden tallentamisen tai kumota aiemmin antamasi suostumuksen. Selaimestasi riippuen klikkaa alla olevia linkkejä ja seuraa linkin takaa löytyviä ohjeita:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

 

Jos et halua Google Analyticsin tarkastelevan tai käyttävän tietojasi, voit asentaa käytön estävän lisäosan (opt-out) selaimeesi tämän linkin kautta.

Hups, haluaisin sittenkin sallia evästeet ja verkkoanalyysin, jotta sivun kaikki ominaisuudet varmasti toimivat oikein.