Rekisteriseloste

(Henkilötietolaki 523/1999, 10§) Euroloan Consumer Finance Oyj rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Euroloan Consumer Finance Oyj | Energiakuja 3, 00180 Helsinki | Y-tunnus 2159120-9 | asiakaspalvelu@euroloan.fi, 010 217 1011 (arkisin klo 8-18)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joachim von Schantz, Energiakuja 3, 00180 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Euroloan Consumer Finance Oyj:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen sekä
 • Rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen
 • Yhteystietojen hallinta
 • Riskienhallinta
 • Suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kieli, siviilisääty, ammatti, koulutus, aikaisemmat henkilötiedot, asumismuoto, lapsien lukumäärä, työpaikkatiedot, tulo- ja menotiedot, muita myönnettyjä luottoja sekä luottokortteja koskevat tiedot, asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, maksuhäiriötiedot
 • Väestötietojärjestelmästä saadut kielto- ja päivitystiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja - kiellot
 • Tieto asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta
 • Asiakkaan pankkiyhteystiedot
 • Asiakasnumero, asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • Haetun ja myönnetyn luoton tiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja sen estämisestä annetun lain velvoitteiden edellyttämät tarpeelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:
 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
 • Väestötietorekisteristä
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Rekisteröidyn työnantajalta
 • Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista.

7. Tietojen säännönmukaiset

Henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa tietojen käsittelyä ja maksupalvelua varten. Rekisteröidyltä itseltään kerätyt henkilötiedot saattavat tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

Euroloan Consumer Finance Oyj voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Euroloan Consumer Finance Oyj:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen siirrot EU:n ulkopuolelle perustuu komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaiseen tiedonsiirtosopimukseen henkilötietolain 23 §:n 1. momentin 8. perusteella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot. Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietojen säilytysaika:

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

SMS-Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjät

Euroloan Consumer Finance Oy, Hiilikatu 3 Technopolis Ruoholahti, 00180 HELSINKI

 

Vakka-Suomen Puhelin Oy, Pohjoistullinkatu 11, 23500 Uusikaupunki

 

Euroloan Consumer Finance Oyj asiakastietoja koskevilta osin ja Vakka-Suomen Puhelin sen työntekijöitä koskevilta osilta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petra Mengelt
Hiilikatu 3 Technopolis Ruoholahti, 00180 HELSINKI
010 217 1010

3. Rekisterin nimi

Euroloan tyytyväisyyskyselyrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Euroloan asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä ottaneiden asiakkaiden asiakaskyselyiden hallinnointi, asiakastyytyväisyyden seuranta ja palautteisiin reagointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan yhteyttä ottaneiden asiakkaiden

 • puhelinnumero tai sähköpostiosoite, josta yhteydenotto on saapunut
 • asiakkaalle esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset avoimet palautteet
 • tiedot yhteydenotosta (mm. päivämäärä ja kellonaika)
 • mahdollinen asiakkaan ilmoittama kielto käsitellä itseään koskevia tietoja markkinaja mielipidetutkimusta varten

 

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n työntekijöitä koskevat tiedot

 • yhteydenoton hoitaneen agentin nimi tai koodi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan saapuvien yhteydenottojen tunnistetiedoista sekä asiakkaalta itseltään

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaita koskevia tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisteristä.
Vakka-Suomen Puhelin Oy:n työntekijöitä koskevia tietoja luovutetaan Euroloan Consumer Finance Oyj:n käyttöön asiakaskäsittelyn yhteydessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjät noudattavat tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Ainoastaan määrätyillä Euroloan Consumer Finance Oyj:n ja Euroloan Consumer Finance Oyj:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää sovellusta. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, joten käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla.

Evästeiden poistaminen ja käytön estäminen

Huomioithan, että evästeiden tai niiden tallentamisen estäminen saattaa vaikuttaa tiettyihin verkkosivustomme toiminnallisuuksiin. Verkkosivustollamme vierailusi voi olla puutteellinen tai jopa pahimmassa tapauksessa estyä ilman evästeitä.

Selaimen asetuksia muuttamalla voit sallia, estää tai poistaa evästeiden tallentamisen tai kumota aiemmin antamasi suostumuksen. Selaimestasi riippuen klikkaa alla olevia linkkejä ja seuraa linkin takaa löytyviä ohjeita:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

 

Jos et halua Google Analyticsin tarkastelevan tai käyttävän tietojasi, voit asentaa käytön estävän lisäosan (opt-out) selaimeesi tämän linkin kautta.

Hups, haluaisin sittenkin sallia evästeet ja verkkoanalyysin, jotta sivun kaikki ominaisuudet varmasti toimivat oikein.